Raport bieżący 128 – WANCI za 01.07.2022 - AgioFunds