Raport bieżący 127 – WANCI za 30.06.2022 - AgioFunds