Raport bieżący 122 – WANCI za 28 07 2021 r. - AgioFunds