Ogłoszenie o zmianie statutu Value FIZ z dnia 30.03.2023r. - AgioFunds