Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO SFIO - AgioFunds