Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO SFIO z dnia 20.07.2018 r. - AgioFunds