Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO PLUS FIO - AgioFunds