Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ wrzesień 2023r. - AgioFunds