Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GRIT CAPITAL FIZ z dnia 23.07.2021 r. - AgioFunds